Philips Respironics Bipap ST

Philips Respironics BiPAP S / T je neinvazivni ventilator. Posjeduje dva mehanizma za aktiviranje terapije. Bi-Flex tehnologija poboljšava udobnost pacijenta. Tehnologija Auto-Track omogućava optimalnu sinhronizaciju pacijenta sa ventilatorom, prepoznaje i kompezuje curenje, i automatski podešava pragove promjenljivog okidača i ciklusa.